hypotheekcomputer logo

Berekeningen

Belangrijk: De berekeningen op hypotheekcomputer.nl zijn puur indicatief. Reken resultaten altijd zelf na of laat dit doen door uw hypotheekadviseur. De berekening wordt uitgevoerd volgens de fiscale regels van 2021.

U kunt hier experimenteren en bijvoorbeeld berekenen wat uw maandelijkse lasten worden als de rente zou stijgen. Alle bedragen op het berekeningsresultaat zijn maandelijkse bedragen, behalve uiteraard de cumulatieve premie, de waarde van de kapitaalverzekering en eventueel het resterende bedrag in het depot.

De rekenmodule wordt in een nieuw venster uitgevoerd. Ook wordt de tabel met het berekeningsresultaat in een nieuw venster getoond. U kunt op deze manier eenvoudig de resultaten van de verschillende berekeningen met elkaar vergelijken.

markering Bereken nu uw annuïteitenhypotheek

markering Bereken nu uw lineaire hypotheek


Afgesloten voor 2013:

markering Bereken nu uw aflossingsvrije hypotheek

markering Bereken nu uw spaarhypotheek

markering Bereken nu uw beleggingshypotheek


TOELICHTING: In het maandelijkse netto-bedrag is rekening gehouden met het eigenwoningforfait en de renteaftrek van de belasting. Er is dus geen rekening gehouden met de gemeentelijke belastingen, die ook afhankelijk zijn van de WOZ-waarde van uw huis, dit omdat de gemeentelijke belastingen per gemeente verschillen. Het kan voorkomen dat u geen belastingvoordeel heeft omdat de eigenwoningforfait meer is dan de rente die u kunt aftrekken van uw inkomen.


Door op "OK" te klikken geef je Hypotheekcomputer toestemming om met cookies gegevens op te slaan en verder te verwerken conform ons privacy- en cookiestatement.


AfwijzenOK