hypotheekcomputer
foto

homemenublokje
berekeningenmenublokje
hypotheekvormenmenublokje
spaarhypotheekmenudriehoekje
beleggingshypotheekmenudriehoekje
banksparenmenudriehoekje
aflossingsvrijmenudriehoekje
overige hypothekenmenudriehoekje
tipsmenublokje
linksmenublokje
over onsmenublokje
Overige hypotheken

De lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt iedere maand een eenzelfde bedrag afgelost en betaalt u rente over de resterende schuld. De som van de rente en de aflossing zijn in het begin het hoogst. Naarmate er meer afgelost wordt, zal ook de te betalen rente gaan dalen. U profiteert met deze vorm niet optimaal van het fiscale voordeel.

De annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gedurende de hele looptijd in principe gelijk. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing. Tegen het eind is dit juist andersom. Omdat uw schuld steeds kleiner wordt, gaat u dus steeds minder rente betalen. Hierdoor vermindert het belastingvoordeel. Uw netto maandlasten zullen dus geleidelijk gaan stijgen. U profiteert met deze vorm niet optimaal van het fiscale voordeel.

Traditionele levenhypotheek

Een tradionele levenhypotheek is te vergelijken met een spaarhypotheek. Het verschil is dat er geen koppeling bestaat tussen de hypotheekrente en de rente over het spaargedeelte. Over het spaargedeelte wordt een rente gegarandeerd van 3%. Daarmee is een uitkering van ongeveer 60% van het hypotheekbedrag gegarandeerd. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan het einde van de looptijd of bij tussentijds overlijden. Omdat de vermogensvorming bij de traditionele levenhypotheek (deels) afhankelijk is van het rendement van beleggen in staatsleningen of beleggingsfondsen, staat het eindbedrag van tevoren niet vast. U kunt dus aan het eind van de looptijd hoger of lager uitkomen.

Moderne levenhypotheek (universal-life)

Het verschil met de traditionele levenhypotheek is, dat u in totaal minder overlijdensrisicopremie betaalt doordat deze steeds opnieuw wordt bepaald. Hierdoor zal de premie minder zijn dan wat u bij de traditionele levenhypotheek zou moeten betalen. Met de spaarpremie kan worden belegd. Er worden units aangekocht in één of meer beleggingsfondsen. De premie-inleg kan tijdens de looptijd worden verhoogd of verlaagd. Het eindbedrag kan niet worden gegarandeerd.

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek wordt ook wel spaar/beleggingshypotheek genoemd. Deze hypotheek combineert de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek met de zekerheid van de spaarhypotheek. U kunt uw premie zowel beleggen in beleggingsfondsen als onderbrengen in een hypotheekrentefonds of een combinatie van deze twee. In het hypotheekrentefonds ontvangt u rente die gelijk is aan de hypotheekrente die u betaalt (net als bij een spaarhypotheek). Let u goed op de kosten die verbonden zijn aan het beleggingsgedeelte van deze hypotheek, die kunnen soms nogal oplopen.

streepstreephomestreepstreepstreepover onsstreepstreepstreepcontactstreepstreep streep streep
© 2012 Emundio / WebPainters.nl streep
streep