hypotheekcomputer logo

Spaarhypotheek (afgeloten voor 2013)

De spaarhypotheek kan nu niet meer afgesloten worden. Onderstaande is daarom alleen nog interessant voor mensen die nu zo'n hypotheek hebben en deze eventueel willen oversluiten.

Bij de spaarhypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. U betaalt naast de rente maandelijks een premie voor de kapitaalverzekering. Hiermee wordt gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te kunnen lossen. De rente die op dit spaardeel door de hypotheekinstelling wordt vergoed, is in principe gelijk aan de betaalde hypotheekrente. De hoogte van het maandelijkse spaardeel wordt zodanig vastgesteld dat het totaal opgebouwde vermogen, inclusief de ontvangen rente, aan het einde van de looptijd gegarandeerd gelijk is aan uw hypotheekschuld. De rente op de hypotheek is wel een belasting-aftrekpost, de premie niet omdat u op die manier sowieso al belastingvrij een vermogen opbouwt.

Hiernaast loopt er een overlijdensrisicoverzekering, hierdoor kan (een deel van) de hypotheek afgelost worden indien de geldnemer (of één van beide geldnemers in het geval van twee personen) overlijdt voor het einde van de looptijd van de hypotheek. Bij de meeste hypotheekinstellingen bent u verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor het gehele hypotheekbedrag. Bij sommige kan dat lager zijn of bent u niet verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Recent zijn er nieuwere vormen van de spaarhypotheek ontwikkeld, waarbij de rente op de hypotheek en de rente van het spaargedeelte losgekoppeld kunnen worden, doordat je voor verschillende rentevastperioden kunt kiezen.

gebouw rijtjeshuis hijskraan zonsondergang

Voordelen spaarhypotheek:

  • Het eindkapitaal wordt altijd gehaald.
  • Renteschommelingen worden in principe door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente gedempt. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de rente is gestegen na een bepaalde rentevast periode, hoeft er minder premie te worden betaald voor het spaargedeelte omdat deze eerder zal aangroeien met een hogere rente.
  • U bouwt een belastingvrij vermogen op. Over het vermogen dat wordt opgebouwd hoeft namelijk geen belasting te worden betaald als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo mag o.a. het hypotheekbedrag niet hoger zijn dan de eigen woningschuld en is de looptijd van de hypotheek verplicht minimaal 15 of 20 jaar (zie voor verdere voorwaarden tips fiscus). Bij een looptijd tussen de 15 en 20 jaar geldt een belastingvrije uitkering van 34.900 euro per persoon (2012). Bij een premie periode van 20 jaar of meer, geldt een vrijstelling van 154.000 euro per persoon (2012). Dit zijn vrijstellingen die per verzekeringsnemer gelden, ook als een van de verzekerden vroegtijdig overlijdt. Gehuwden en samenwonenden kunnen samen in totaal € 301.000,- belastingvij sparen. De vrijstellingsbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Daarbij mag de hoogste jaarinleg niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg bedragen
  • Bij een hoge hypotheekrente maakt u ook een hoog rendement op het spaardeel. Het voordeel is echter beperkt, omdat het spaardeel in het begin nog klein is t.o.v. de schuld.
  • Er wordt tijdens de looptijd niet afgelost. Hierdoor wordt optimaal van de renteaftrekmogelijkheden geprofiteerd.

Nadelen spaarhypotheek:

  • Soms wordt een opslag berekend op de standaard rentetarieven.
  • Vaak wordt er een overlijdensrisicoverzekering geëist. Met name voor alleenstaanden en ouderen is dit ongewenst.
  • Bij een lage hypotheekrente maakt u een laag rendement op het spaardeel.
  • U bent in de praktijk gebonden aan een en dezelfde instantie voor wat betreft lenen, sparen en verzekeren.

Door op "OK" te klikken geef je Hypotheekcomputer toestemming om met cookies gegevens op te slaan en verder te verwerken conform ons privacy- en cookiestatement.


AfwijzenOK