hypotheekcomputer
foto

homemenublokje
berekeningenmenublokje
hypotheekvormenmenublokje
tipsmenublokje
voorwaardenmenudriehoekje
eigen geldmenudriehoekje
fiscaalmenudriehoekje
linksmenublokje
over onsmenublokje
Tips: Eigen geld

Hebt u nog eigen geld achter de hand, dan kunt u dit gebruiken om de maandlasten te verlagen. Dit kunt u bijvoorbeeld op de volgende manieren doen.

item Leg extra premie in de spaarhypotheek of beleggingshypotheek (via levensverzekering). Door de eerste jaren extra premie te storten, wordt uw vermogen in het spaargedeelte snel opgebouwd. Dit is de zogenoemde hoog-laag constructie. Let op dat de hoogste premie niet meer dan 10 keer zo hoog mag zijn als de laagste premie (zie tips fiscus). Het gaat hier om de premie inclusief overlijdensrisicoverzekering. Als u kiest voor een hoog-laag constructie moet u dit laten opnemen in de offerte.

item Doe een aanvangsstorting in de beleggingshypotheek bij een beleggingshypotheek zonder gekoppelde levensverzekering.

item Sluit een extra aflossingsvrije hypotheek af. Dit kan voordelig zijn als de netto rente die u hiervoor moet betalen lager is dan het rendement dat u zelf kunt behalen met dit geld (via sparen of beleggen).

item Stort uw geld in een premiedepot, waaruit de premies voor de levensverzekering gedurende (een deel van) de looptijd kunnen worden betaald. Dit kan aantrekkelijk zijn als de rente die u over het premiedepot ontvangt hoger is dan de rente die u zelf zou kunnen krijgen met sparen of beleggen. Houd er wel rekening mee dat ook over het premiedepot vermogensrendementheffing betaald moet worden.

Let op dat als u een hogere hypotheek neemt, u in een hogere risicoklasse kunt komen, waardoor u een opslag krijgt over de rente. Bereken hier zelf wat voor u interessant kan zijn.

streepstreephomestreepstreepstreepover onsstreepstreepstreepcontactstreepstreep streep streep
© 2012 Emundio / WebPainters.nl streep
streep