hypotheekcomputer
foto

homemenublokje
berekeningenmenublokje
hypotheekvormenmenublokje
tipsmenublokje
voorwaardenmenudriehoekje
eigen geldmenudriehoekje
fiscaalmenudriehoekje
linksmenublokje
over onsmenublokje
Tips: Voorwaarden

Let bij de keuze van de hypotheek niet alleen op de rente, maar ook op de voorwaarden van de hypotheek. Hieronder wordt een aantal punten genoemd waarop u zou kunnen letten.

item Kosten van de hypotheek. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor een overlijdensrisicoverzekering en het bedrag dat de hypotheekinstelling als kosten in rekening brengt. Dit kan een percentage van de premie zijn en/of een vast bedrag per maand. Let bij beleggingshypotheken ook op de beleggingskosten (aan- en verkoopkosten, administratie- en beheerkosten).

item Verhuisfaciliteiten. Kunt u de rente van de lopende rentevastperiode van uw huidige hypotheek meenemen naar uw nieuwe huis? Kan de hypotheek door blijven lopen als u tijdelijk geen eigen huis heeft, maar een woning huurt?

item Vergoeding over het bouwdepot in het geval van nieuwbouw. Bij de meeste geldverstrekkers is de rente die u over het bouwdepot moet betalen gelijk aan de hypotheekrente. Bij sommige geldverstrekkers is dit echter 1 procent lager dan de hypotheekrente. Tijdens de bouwperiode betaalt u dus over het nog niet opgenomen gedeelte van de hypotheek 1% rente. Dit kan bij een lange bouwperiode oplopen tot een behoorlijk bedrag!

item Provisiebedrag. In de meeste gevallen betaalt u bij het afsluiten van een hypotheek 1% provisie over het hypotheekbedrag. Bij enkele geldverstrekkers is dit minder of zelfs helemaal niets. Ook kan het lonen om te onderhandelen over de afsluitprovisie.

item Onder welke voorwaarde is boetevrij af te lossen? Let hierbij op welk bedrag jaarlijks boetevrij is af te lossen.

item Wanneer de rente op het moment van overdracht bij de notaris lager is dan die in de inmiddels getekende offerte, geldt dan de lagere rente?

item Als u een lagere overlijdensrisicoverzekering neemt dan het hypotheekbedrag, let er dan bij hoog-laag contructies op hoe het zit met uitkeren bij overlijden als u in het spaargedeelte meer dan het verzekerd bedrag heeft gespaard.

item In sommige gevallen kunt u te maken krijgen met een opslag op de hypotheekrente, bijv. bij sommige hypotheekvormen (o.a. spaarhypotheek) of als u na de eerste rentevaste periode de rente opnieuw wilt vastzetten.

item De opslag of korting op de rente is afhankelijk van de verhouding van het hypotheekbedrag ten opzichte van de executiewaarde. Bij nieuwbouwhuizen mag ook het meerwerk (meestal tot een bepaalde maximum bedrag of percentage) worden meegerekend bij de prijs van het huis. Het loont de moeite om dit zelf ook nog even na te rekenen!

streepstreephomestreepstreepstreepover onsstreepstreepstreepcontactstreepstreep streep streep
© 2012 Emundio / WebPainters.nl streep
streep