hypotheekcomputer
foto

homemenublokje
berekeningenmenublokje
hypotheekvormenmenublokje
spaarhypotheekmenudriehoekje
beleggingshypotheekmenudriehoekje
banksparenmenudriehoekje
aflossingsvrijmenudriehoekje
overige hypothekenmenudriehoekje
tipsmenublokje
linksmenublokje
over onsmenublokje
Aflossingsvrij hypotheek

De naam zegt het al: bij deze hypotheekvorm wordt in beginsel niet afgelost, waardoor u een lagere maandlast kunt realiseren. U betaalt immers uitsluitend rente en geen premie om vermogen op te bouwen. Het nadeel is dat de hypotheek niet is afgedekt met aflossing en/of een verzekering. Dit hoeft ook niet altijd gewenst te zijn, bijvoorbeeld als de waarde van de woning toereikend is. Een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek is vaak interessant als u op latere leeftijd een eigen huis wilt kopen of uzelf genoeg geld achter de hand heeft (zie tips fiscus).

Een aflossingsvrije hypotheek is mogelijk voor een leenbedrag tot een bepaald percentage (meestal tussen de 50 en 100%) van de executiewaarde van het huis. Soms wordt een overlijdensrisicoverzekering bij deze hypotheek als voorwaarde gesteld. In combinatie met andere hypotheekvormen kan een aflossingsvrije hypotheek de maandlasten drukken. Als blijkt dat de waarde van uw woning teveel is gedaald, kan de hypotheekinstelling een aflossingsbedrag of een risicoverzekering eisen. De taxatie van het huis, die om de vijf jaar kan plaatsvinden, is op uw kosten.

Voordelen:
item Geen aflossing: u betaalt uitsluitend hypotheekrente

Nadelen:
item Kapitaalvrijstelling in box I wordt niet benut
item Leenbedrag is niet hoger dan een bepaald percentage van de executiewaarde
item Een overlijdensrisicoverzekering is soms verplicht
streepstreephomestreepstreepstreepover onsstreepstreepstreepcontactstreepstreep streep streep
© 2012 Emundio / WebPainters.nl streep
streep