hypotheekcomputer
foto

homemenublokje
berekeningenmenublokje
hypotheekvormenmenublokje
spaarhypotheekmenudriehoekje
beleggingshypotheekmenudriehoekje
banksparenmenudriehoekje
aflossingsvrijmenudriehoekje
overige hypothekenmenudriehoekje
tipsmenublokje
linksmenublokje
over onsmenublokje
Banksparen

Bij banksparen wordt net als bij de spaarhypotheek tijdens de looptijd niet afgelost. Er wordt via een (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening eigen woning gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te kunnen lossen.

U stort maandelijks of jaarlijks een bedrag op de spaarrekening of beleggingsrekening eigen woning. De hoogte van dit bedrag is zo vastgesteld dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek (een deel van) de hypotheekschuld kunt aflossen met de inleg en ontvangen rente of beleggingsopbrengsten. De rente die u betaalt voor de hypotheek is wel een belasting-aftrekpost, maar de inleg op de spaar- of beleggingsrekening niet omdat u op die manier sowieso al belastingvrij een vermogen opbouwt.

Bij banksparen is een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht. U kunt wel los van de bankspaarrekening een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, zodat bij het overlijden van u of uw partner een bedrag vrijkomt of een deel van de hypotheek wordt afgelost. Hier moet wel goed naar worden gekeken!

Voor de spaarrekening geldt dat de rente in principe gelijk is aan de verschuldigde hypotheekrente. Voor de beleggingsrekenening geldt dat het rendement niet gegarandeerd is.

Voordelen banksparen:

item Voor specifieke voordelen spaarrekening-variant zie spaarhypotheek, voor de beleggingsrekening-variant zie beleggingshypotheek
item Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met het saldo van de rekening.
item U bouwt een belastingvrij vermogen op. Over het vermogen dat wordt opgebouwd hoeft namelijk geen belasting te worden betaald als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De looptijd van de hypotheek is verplicht minimaal 15 of 20 jaar (zie voor verdere voorwaarden tips fiscus). Bij een looptijd van minimaal 15 jaar mag u in 2012 € 34.900,- belastingvrij opbouwen en bij een looptijd van minimaal 20 jaar totaal € 154.000,-. De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Heeft u een partner waarmee u samen de hypotheek betaalt, dan heeft u dus recht op 2x deze vrijstelling Daarbij mag de hoogste jaarinleg niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg bedragen. De vrijstellingsbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
item Er wordt tijdens de looptijd niet afgelost. Hierdoor wordt optimaal van de renteaftrekmogelijkheden geprofiteerd.
item Er hoeft geen overlijdensrisico verzekering te worden afgesloten, dat kan gunstig zijn voor alleenstaanden.

Nadelen banksparen:

item Voor specifieke nadelen spaarrekening-variant zie spaarhypotheek, voor de beleggingsrekening-variant zie beleggingshypotheek
item Er moet een aparte overlijdensrisico verzekering worden afgesloten. Hier moet goed naar worden gekeken in het geval van getrouwde of samenwonende stellen!
streepstreephomestreepstreepstreepover onsstreepstreepstreepcontactstreepstreep streep streep
© 2012 Emundio / WebPainters.nl streep
streep