hypotheekcomputer
foto

homemenublokje
berekeningenmenublokje
hypotheekvormenmenublokje
spaarhypotheekmenudriehoekje
beleggingshypotheekmenudriehoekje
banksparenmenudriehoekje
aflossingsvrijmenudriehoekje
overige hypothekenmenudriehoekje
tipsmenublokje
linksmenublokje
over onsmenublokje
Hypotheekvormen

De verschillende hypotheken zijn onder te verdelen in de volgende vormen:

item

Levenhypotheek

De bekendste vorm van een levenhypotheek is de spaarhypotheek. Daarnaast zijn er de traditionele levenhypotheek, de moderne levenhypotheek (universal life) en de hybride hypotheek. Bij een levenhypotheek wordt er tijdens de looptijd niet afgelost, maar premie gestort in een kapitaalverzekering waarmee aan het eind van de looptijd de hypotheekschuld (gedeeltelijk) kan worden afgelost.

item

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een hypotheek waarbij uw geld belegd wordt om de schuld aan het einde van de looptijd af te lossen.

item

Banksparen

Bij banksparen wordt er tijdens de looptijd niet afgelost, maar geld gespaard of belegd op een (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening eigen woning waarmee aan het eind van de looptijd de de hypotheekschuld (gedeeltelijk) kan worden afgelost.

item

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek hoeft er tijdens de looptijd niets afgelost te worden. U betaalt alleen rente. Aan het eind van de looptijd moet u het hypotheekbedrag in één keer terugbetalen.

item

Lineaire en annuiteitenhypotheek

Bij de lineaire en annuiteitenhypotheek lost u gedurende de looptijd de hypotheek af. U betaalt zowel rente als aflossing.

streepstreephomestreepstreepstreepover onsstreepstreepstreepcontactstreepstreep streep streep
© 2012 Emundio / WebPainters.nl streep
streep