hypotheekcomputer
foto

homemenublokje
berekeningenmenublokje
spaarhypotheekmenudriehoekje
beleggingshypotheekmenudriehoekje
aflossingsvrijmenudriehoekje
hypotheekvormenmenublokje
tipsmenublokje
linksmenublokje
over onsmenublokje
Berekeningen algemeen

Belangrijk: De berekeningen op hypotheekcomputer.nl zijn puur indicatief. Reken resultaten altijd zelf na of laat dit doen door uw hypotheekadviseur. De berekening wordt uitgevoerd volgens de fiscale regels van 2012.

U kunt hier experimenteren en bijvoorbeeld berekenen wat uw maandelijkse lasten worden als de rente zou stijgen. Alle bedragen op het berekeningsresultaat zijn maandelijkse bedragen, behalve uiteraard de cumulatieve premie, de waarde van de kapitaalverzekering en eventueel het resterende bedrag in het depot.

itemRekenmodule spaarhypotheken

itemRekenmodule beleggingshypotheken

itemRekenmodule aflossingsvrije hypotheken

BELANGRIJK: In het maandelijkse netto-bedrag is rekening gehouden met het eigenwoningforfait en de renteaftrek van de belasting. Er is dus geen rekening gehouden met de gemeentelijke belastingen, die ook afhankelijk zijn van de WOZ-waarde van uw huis, dit omdat de gemeentelijke belastingen per gemeente verschillen. Het kan voorkomen dat u geen belastingvoordeel heeft omdat de eigenwoningforfait meer is dan de rente die u kunt aftrekken van uw inkomen.

streepstreephomestreepstreepstreepover onsstreepstreepstreepcontactstreepstreep streep streep
© 2012 Emundio / WebPainters.nl streep
streep